Le 16 septembre 2019, l’Agence catalane de la santé publique a confirmé un cas autochtone de dengue chez un habitant du comté de Barcelone en Catalogne, Espagne.

Afin de prévenir la transmission du virus via l’application de tissus et de cellules, y compris des gamètes et des embryons, nous vous demandons aussi de reporter le don de 28 jours après leur retour de tous les candidats donneurs qui ont séjourné, même brièvement, dans le comté de Barcelone pour le don de tissus et de cellules.

Op 16 september 2019 heeft het Catalaanse Agentschap voor Volksgezondheid een autochtoon geval van knokkelkoorts bevestigd bij een inwoner van de provincie Barcelona in Catalonië, Spanje.

Om overdracht van het virus via toepassing van weefsel en cellen, inbegrepen gameten en embryo’s, te voorkomen vragen we u om ook alle kandidaat-donors die in de provincie Barcelona verbleven – hoe kort ook – tot 28 dagen na hun terugkeer uit het betrokken gebied uit te sluiten voor donatie van weefsels en cellen.